Sunday, September 9, 2012

နံရံ

 

ဒီနံရံဟာ
ဘယ္ေလာက္ထူလဲဆိုတာ
ကၽြန္ေတာ္မသိဘူး႕႕႕႕႕

ျမိဳ႕ခေလးကိုေမးေတာ့

ငါးမ်ွားတယ္ဆိုတာ
အိုင္ပက္ထဲက ဂိမ္းတစ္ခုပဲတဲ့။

ေတာ ခေလးကိုေမးၾကည့္လိုက္ေတာ့

အိုင္ပက္ ဆိုတာ
အိုင္ကိုပက္ျပီး ငါးဖမ္းတာလား႕႕႕တဲ့။

သူတို႔ႏွစ္ေယာက္လံုး

ျပံဳးျပီးေျဖခဲ့တာပါ႕႕႕႕႕
ဒါေပမဲ့႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕
႕႕႕႕႕႕႕။


သစ္ခက္အိမ္